MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI

 

Vakfımızın 3. Olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantısı 14 Ekim 2017 Cumartesi Günü saat 11’de Vakıf Genel Merkezinde yapıldı.

Vakıf Başkanı Sayın Ali Eroğlu Mütevelli Heyeti üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı başlatmış ve divan teşekkül ettirilmiştir.

Divan Başkanlığına Sayın Dr. Mehmet Alkan, Başkan Yardımcılığına Sayın Dr. Mustafa İmir ve Katip Üyeliğe Sayın Erdoğan Şahin seçilmişlerdir.

Gündeme göre Vakıf Başkanı tarafından göreve başladıkları 25 Şubat 2017 den bu yana vakfın faaliyetleri anlatılmış; Üyelikler, aidatlar, iletişim, il temsilcileri, kurumsal kapasite özetle, ülke genelini de dikkate alarak daha güçlü bir vakfın gerekliliğine işaret edilmiştir.

Mütevelli Heyeti Üyeleri tarafından, yönetim kuruluna çalışmalarında yardımcı olunmasının gerekli ve önemli olduğu beyan edilmiştir.

Mütevelli Heyeti Üyelerinin yıllık aidatları 600TL, diğer vakıf üyelerinin yıllık aidatları 200TL, olarak kabul edilmiştir.

23  vakıf üyesi Veteriner Hekim mütevelli heyeti üyeliğine seçilmiştir.

Vakfa ait şirket ile vakfın gelece dönük çalışmalarının görüşüldüğü dilek ve temennilerden sonra toplantı divan başkanı tarafından kapatılmıştır.

Tüm Katılımcılara ve divana teşekkür ederken, yeni mütevelli heyeti üyelerini kutluyor, başarılar diliyoruz.

 

Yönetim Kurulu Adına

Ali EROĞLU

Vakıf Başkanı