Mevzuat

Kanunlar
1 – 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 

Alttaki bağlantıya tıklayınız:
http://tvhb.org.tr/duragan/d/dosya/mevzuat%20sbl/kanunlar%20sbl/1.3.6343.pdf

2 – Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( 6343 Değişiklik )

http://tvhb.org.tr/duragan/d/dosya/mevzuat%20sbl/kanunlar%20sbl/temel-ceza-kanunlarina-uyum-amaciyla-cesitli-kanunlarda-ve-diger-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun.docx

3 – 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

http://tvhb.org.tr/duragan/d/dosya/mevzuat%20sbl/kanunlar%20sbl/VETER%C4%B0NER%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0%20B%C4%B0TK%C4%B0%20SA%C4%9ELI%C4%9EI%20GIDA%20VE%20YEM%20KANUNU.pdf

4 – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.639.pdf

Yönetmelikler

Alttaki bağlantıya tıklayınız:

http://tvhb.org.tr/sayfa/yonetmelikler

Genelge

2017 HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/96438?AspxAutoDetectCookieSupport=1

“2017 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde” Değişiklik

http://tvhb.org.tr/haber/2017_yili_hayvan_hastaliklari_ile_mucadele_ve_hayvan_hareketleri_kontrolu_genelgesinde_degisiklik

Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili Genelge

http://tvhb.org.tr/duragan/d/dosya/genelgeler/Ev%20ve%20S%C3%BCs%20Hayvanlar%C4%B1%20Genelgesi.docx

Tebliğler

1 – Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

2 – Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ

3 – Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ

4 – Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

5 – Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliğ

6 – Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ

7 – Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

8 – Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ