Genel Sekreter I Dr. Erdoğan ŞAHİN

Dr. Erdoğan ŞAHİN

İş tel: 0312 258 75 74

Cep tel: 05052385062

e-posta: erdogan.sahin@tarim.gov.tr

Adres: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Kat 5 Salon 3 Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 Lodumlu/ANKARA

Doğum Tarihi           : 09.02.1966

Doğum Yeri              : Kırşehir

Uyruğu                     : T.C.

Medeni Hali              : Evli

Askerlik Durumu     : Tamamladı

  1. Dil Seviyesi : İngilizce Orta

Eğitim Durumu :

1992-1996      Doktora, Selçuk üniversitesi, SBE, Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi

1984 – 1989    Lisans, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

 

İş Deneyimi:

  • 2010-2012 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı.

  • 2003-2010 Uzman Veteriner Hekim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi, Laboratuvarlar Şubesi  Genel Müdürlüğü, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi
  • 1992-2002 Niğde Üniversitesi Aksaray Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi.

 

 

Katıldığı Eğitimler:  

Konusu:                                                                                               Eğitimi Veren Kurum:

-Kalite Yönetim sistemi Dökümantasyon Eğitimi                                  15-16.03.2007 TSE

-Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi       22-23.03.2007 TSE

-Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi                                                   12-14.03.2007 TSE

-Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 22-23.03.2007 TSE

-İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi                                                              26-28.03.2007 TSE

-İç Tetkik Eğitimi                                                                                        19-21.03.2007 TSE

-TS EN ISO 22000                                                                                      29-30.03.2007            TSE

-TS EN ISO 9000 İç Kalite Tetkik                                                                                    TSE

-TS EN ISO 9000 KYS Dokümantosyon                                                                           TSE

-TS EN ISO 9000 KYS Temel Eğitimi                                                                              TSE

-Metot Validasyonu                                                                          Uzman Kalite Danışmanlık

– TS EN İSO 19011/17025 Denetçi Etimi                                                    6-27.2010  Türklab

– Avian İnfluenza Eğitimi                                                                            02-05.09.2007 TKB

– Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar                                                                   27-28 .11.2008 TKB

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Yurtdışı                                                                      GKGM

Veteriner Kontrolleri (1 gün)