16 Ekim Dünya Gıda Günü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü  ( FAO ) nun kuruluş  tarihi olan16 Ekim 1945 ten bu yana 16 Ekim Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır

Her yıl FAO tarafından Dünya Gıda Günü için bir tema belirlenmekte ve bu tema üzerinde yoğunlaşarak, tespitler,  geleceğe matuf öngörüler yapılmaktadır. 2018 yılının teması “Açlığa son, sıfır açlık” olarak belirlenmiştir

Sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıklar, adaletsizce paylaşımlar, açlık sebebiyle yaşanan hastalıklar ve ölümler maalesef bu gün tüm dünyada yüzyılın  en önemli sorunudur. Bu sorun sosyal dokuyu hırpalayarak değerlerin yozlaşmasına ya da kaybolmasına sebep olmaktadır.

Açlığı meydana getiren sebeplerin başında besin üretim ve tüketiminin dengesiz olması gelmektedir. Tüketimdeki uçurumlar, aşırı beslenme çok ciddi hastalıkları tetikleyerek önemli sağlık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Aşırı beslenmenin sebep olduğu problemler için ayrılan bütçeler diğer hastalıklara ayrılan bütçelerden daha fazla olduğu bilinmektedir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ (FAO) nün Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu,  Dünya Gıda Günü temasını bu yıl “Açlığa son” olarak açıklamıştır.

Gutu, geçen yıl 821 milyon insanın açlık çektiğini, bunun dünya nüfusunun yüzde 11’ine denk geldiğini yani her 9 kişiden birinin aç olduğunu, insanların zamanla milyonların aç olduğu gerçeğine karşı duyarsızlaştığını ifade ederek, yeni bir düşünce tarzının  benimsenmesinin  gerekliliğine dikkat çekmiştir.

Gutu; Her yıl üretilen gıdanın üçte birinin küresel olarak israf edildiğini, bununda 1.3 milyar ton olduğunu , dünyada gereğinden çok gıda üretilmesine rağmen açlığın kalkınmanın önündeki en acil sorunlardan biri olmaya devam ettiğini ifade etmiştir.

Bilimsel temelde,  ön yargılardan uzak  bağımsız düşünceyle  gerçekçi ve doğru analizlere ihtiyacı var gıdanın ve geleceğinin. İnsanlığın hak temelinde buluştuğu bir nokta, bir paylaşım olmadan açlık, sefalet, vahşet devam  edecek,  kutlanacak  daha nice gıda günleri meseleyi çözemeyecektir.

Veteriner Hekimler sağlıklı, güvenilir gıdanın mimarları, gıda güvencesinin garantisi olan meslek mensuplarıdır. Tek sağlık konseptinin önemli bileşeni onlardır,  çiftlikten sofraya güvenilir gıda zincirinin bütün halkalarında emeği olan onlardır. Sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan sloganı Veteriner Hekimlere aittir.

Dünya Gıda Günü vesilesiyle vazgeçilemez hizmetlerinden dolayı Veteriner Hekimleri kutluyorum.

Gıda insanın en temel hakkı, varlığını devam ettirebilmesinin yegane aracıdır. Üretimi planlı yapılmalı, israfına meydan verilmemeli, dağıtımı adilce olmalı ve üzerindeki menfaat oyunlarına fırsat verilmemelidir.

Üreticiden tüketiciye, çiftçiden sanayiciye  milletimizin  Dünya Gıda Günü kutlu olsun.

 

                Ali EROĞLU

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı

                 Başkanı